Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu „Podziel się zabawką”

Szkolne Koło Wolontariatu i PCK serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom, którzy włączyli się do zbiórki zabawek

dla nowej świetlicy specjalnej mieszczącej się w naszej szkole. W akcję włączyła się większość klas, podopieczni przedszkola w Ćwiętalce oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dziękujemy nie tylko za ofiarowane zabawki  – choć ich ilość była imponująca, ale przede wszystkim za wrażliwość otwierającą serca na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”

Jan Paweł II

Szkolne Koło Wolontariatu i PCK