Nadanie imienia szkole w Kluczkowicach Świętego Jana Pawła II

Dzień 18 maja 2022 r. zapisze się na kartach historii naszej szkoły jako dzień niezwykły. W 102 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, naszego patrona, szkoła otrzymała imię Świętego Jana Pawła II. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zgromadzili się przedstawiciele władz oświatowych, władz gminy i powiatu, dyrektorzy szkół, emerytowani nauczyciele oraz mieszkańcy Kluczkowic i okolicznych miejscowości. To wyjątkowe spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. sprawowanej przez ks. bpa Artura Mizińskiego Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski a jednocześnie absolwenta naszej szkoły, proboszcza tutejszej parafii ks. Józefa Włoszka oraz przyjaciela szkoły ks. dr. Czesława Bielca. Oprawę muzyczną podczas Eucharystii wykonywał zespół „Mała Wisełka” pod kierunkiem pana Pawła Czarneckiego. W swojej homilii ksiądz biskup przypomniał słowa i nauczanie patrona szkoły – św. Jana Pawła II oraz w niezwykle ciepłych słowach wyraził swoją wdzięczność dla obecnych na sali nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej to ważne dla naszej szkoły wydarzenie. Część oficjalna rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego przy akompaniamencie pana Wasyla Hubala. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły – pan Leszek Goliszek i oficjalnie powitał przybyłych gości, których obecność nadała uroczystości szczególny i podniosły charakter. Na spotkanie przybył pan Janusz Wawerski – doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki – pana Przemysława Czarnka. Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentowała pani Bożena Ćwiek – dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. W uroczystości wzięła również udział pani Małgorzata Bojar – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Miasto, gminę oraz powiat reprezentowali: pan Dariusz Piotrowski starosta opolski, pan Sławomir Plis – burmistrz Opola Lubelskiego, pan Waldemar Gogół – zastępca burmistrza Opola Lubelskiego, pan Dariusz Stachowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni Gminy Opole Lubelskie. Podczas uroczystości obecni byli także dyrektorzy jednostek oświatowych z Gminy Opole Lubelskie, przewodniczący związków zawodowych, pani Anna Madej – wieloletni dyrektor naszej szkoły oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi. Dyrektor szkoły serdecznie powitał również wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz całą społeczność uczniowską.

Uroczystość ta, jak powiedział w swoim przemówieniu pan dyrektor Leszek Goliszek, jest zwieńczeniem procedur zapoczątkowanych w październiku 2021 r. w 10 rocznicę nadania szkole imienia bł. Jana Pawła II. Wtedy to w odpowiedzi na inicjatywę pana burmistrza, po akceptacji wszystkich organów szkoły pan dyrektor zwrócił się do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy placówki na Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II. Następnie pan dyrektor przybliżył zebranym historię naszej szkoły, zwłaszcza wydarzenia z ostatniej dekady oraz wymienił szereg działań organizacyjnych i wychowawczych, dzięki którym przygotowaliśmy się do tej wspaniałej uroczystości. Po wystąpieniu pana dyrektora nastąpił uroczysty moment nadania imienia naszej szkole. Burmistrz Opola Lubelskiego – pan Sławomir Plis odczytał Uchwałę Rady Miasta o nadaniu Szkole Podstawowej w Kluczkowicach imienia Świętego Jana Pawła II. Następnie, zgodnie z tradycją wierności sztandarowi, przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie. Podczas wystąpień dostojnych gości padło wiele ciepłych słów. Nie zabrakło też gratulacji, życzeń i prezentów. Kolejną częścią uroczystości był występ artystyczny uczniów naszej szkoły. Przygotowany montaż słowno – muzyczny przybliżył wszystkim osobę naszego patrona – Jana Pawła II i jego drogę do świętości. Nie zabrakło wzruszających wierszy i piosenek o patronie wielokrotnie nagradzanych oklaskami przez widownię, a występ taneczny uczniów klasy V z biało – żółtymi szarfami zrobił na wszystkich duże wrażenie. Uczniowie odśpiewali również specjalnie ułożony na tę uroczystość hymn szkoły. Na zakończenie pani wicedyrektor Ewa Pietras wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości i zaprosiła gości do zwiedzania szkoły, obejrzenia wystawy zdjęć, kronik szkolnych oraz wpisywania się do księgi pamiątkowej. Uroczystość zakończyły fanfary i wspaniały tort, który uczniowie przyjęli z dużą radością.

Anna Janoszczyk

 

 

 

Nadanie imienia bł. Jana Pawła II oraz nadania sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kluczkowicach.

Dnia 24 października 2011 r. w Zespole Szkół w Kluczkowicach odbyła się uroczystość nadania imienia bł. Jana Pawła II oraz nadania sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kluczkowicach. Uroczystość rozpoczęto od Mszy św. celebrowanej przez ks. bp. Artura Mizińskiego, absolwenta tutejszej szkoły. Na uroczystość zostało zaproszonych ponad 100 gości: przedstawicieli władz gminy i powiatu, władz oświatowych, dyrektorów szkół, księży oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Miasto, gminę oraz powiat reprezentowali: Janusz Gąsior, v-ce Starosta Opolski, Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego. Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Anna Szczepińska, v-ce Kurator.

Do nadania imienia społeczność szkolna przygotowywała się ponad dwa lata. Patron został wybrany w demokratycznych wyborach przez wszystkie organy szkoły. Od wielu lat cała społeczność szkolna Kluczkowic pracuje na dobre imię szkoły, kierując się wartościami powszechnie uznanymi: tolerancją, wyrozumiałością, poszanowaniem godności, życzliwością, uczciwością, cierpliwością, konsekwencją w działaniu. „Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły i środowiska. Dziś spełniają się marzenia nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły, rodziców, moje marzenie. Noszenie przez szkołę imienia błogosławionego Jana Pawła II to ogromny zaszczyt, ale zarazem zobowiązanie. Dla nauczycieli, rodziców i uczniów Ojciec Święty pozostanie najgodniejszym nauczycielem, którego nauki stanowić będą credo każdego dnia. Jedna z papieskich idei: Abyście nie zatracili tego wielkiego dziedzictwa, któremu na imię Polska będzie drogowskazem na ten szczególny okres, jaki rozpoczynamy pod wyjątkowym patronatem bł. Jana Pawła II” – powiedziała w swoim przemówieniu Anna Madej, dyrektor Zespołu Szkół w Kluczkowicach.

Uroczystość zakończono montażem poetycko-muzycznym, poświęconym pamięci bł. Jana Pawła II.