Dnia 24 października 2011 r. w Zespole Szkół w Kluczkowicach odbyła się uroczystość nadania imienia bł. Jana Pawła II oraz nadania sztandaru Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kluczkowicach. Uroczystość rozpoczęto od Mszy św. celebrowanej przez ks. bp. Artura Mizińskiego, absolwenta tutejszej szkoły. Na uroczystość zostało zaproszonych ponad 100 gości: przedstawicieli władz gminy i powiatu, władz oświatowych, dyrektorów szkół, księży oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Miasto, gminę oraz powiat reprezentowali: Janusz Gąsior, v-ce Starosta Opolski, Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego. Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Anna Szczepińska, v-ce Kurator.

Do nadania imienia społeczność szkolna przygotowywała się ponad dwa lata. Patron został wybrany w demokratycznych wyborach przez wszystkie organy szkoły. Od wielu lat cała społeczność szkolna Kluczkowic pracuje na dobre imię szkoły, kierując się wartościami powszechnie uznanymi: tolerancją, wyrozumiałością, poszanowaniem godności, życzliwością, uczciwością, cierpliwością, konsekwencją w działaniu. „Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły i środowiska. Dziś spełniają się marzenia nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły, rodziców, moje marzenie. Noszenie przez szkołę imienia błogosławionego Jana Pawła II to ogromny zaszczyt, ale zarazem zobowiązanie. Dla nauczycieli, rodziców i uczniów Ojciec Święty pozostanie najgodniejszym nauczycielem, którego nauki stanowić będą credo każdego dnia. Jedna z papieskich idei: Abyście nie zatracili tego wielkiego dziedzictwa, któremu na imię Polska będzie drogowskazem na ten szczególny okres, jaki rozpoczynamy pod wyjątkowym patronatem bł. Jana Pawła II” – powiedziała w swoim przemówieniu Anna Madej, dyrektor Zespołu Szkół w Kluczkowicach.

Uroczystość zakończono montażem poetycko-muzycznym, poświęconym pamięci bł. Jana Pawła II.