Zarządzenie nr 291/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Opole Lubelskie jest organem prowadzącym.

Zarządzenie zawiera harmonogramy postępowania rekrutacyjnego. Tekst zarządzenia