Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2156)

Zarządzenia nr 147/2020 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Opole Lubelskie jest organem prowadzącym.

Zarządzenie zawiera harmonogramy postępowania rekrutacyjnego.     Tekst zarządzenia