Wyniki konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater literacki”

W Miesiącu Bibliotek Szkolnych, w październiku odbył się konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki” Był to konkurs przeznaczony dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Konkurs zorganizowali nauczyciele bibliotekarze. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja literatury dziecięcej oraz twórczej aktywności, wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych dzieci.

Do biblioteki przyniesiono 39 prac. Wszystkie były piękne i oryginalnie wykonane, członkowie jury mieli bardzo trudne zadanie wybrać te najładniejsze. Trzeba było jednak zadecydować. Jury w składzie:

p. Anna Kalita – nauczyciel plastyki

p. Elżbieta Jóźwicka – kierownik świetlicy

p. Ewa Pietras – zastępca dyrektora

wybrało 7 prac do wyróżnienia. Najlepsze prace wykonali:

Miłosz Łukasik – oddz. przedszkolny 0a

Michał Duda – oddz. przedszkolny 0a

Gabriela Janoszczyk- kl. IIa

Jakub Winiarz – kl. IIIa

Maria Węzka – kl.Ia

Maria Janoszczyk –  kl. Ia

Wojciech Suder -kl. IIIa

Wszystkim serdecznie gratulujemy! Nagrody zostaną rozdane przed Świętami Bożego Narodzenia.

 Anna Kręcisz-Rola