Logopeda poleca:
mimowa.pl – ćwiczenia i gry logopedyczne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III,
www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/logopedyczne – ćwiczenia wzbogacające słownictwo i utrwalające prawidłową wymowę dla klas III-VI
ortografka.pl – ćwiczenia ortograficzne dla uczniów klas III – VI

Kim jest logopeda?

Logopeda zajmuje się:

 • diagnozą zaburzeń komunikacji i mowy,
 • stymulowaniem rozwoju mowy,
 • terapią zaburzeń związanych
  z oddychaniem, połykaniem, mową, komunikacją.

Zaburzenia mowy i komunikacji, w których stosuje się terapię logopedyczną:

 • głuchota i niedosłuch,
 • alalia, opóźniony rozwój mowy, afazja dziecięca,
 • dyslalia [nieprawidłowości w artykulacji wynikające z zaburzeń przetwarzania słuchowego: zastępowanie głosek innymi: sz – s (salik, safa), cz – c (capka, kacka), s – ś (śtół, paśek), r – l (lowel, pielogi), itp.; deformacje brzmienia głosek, takie jak międzyzębowa wymowa głosek, „r” francuskie, itp.],
 • oligofazja,
 • autyzm,
 • padaczki dziecięce,
 • dysglosja – zaburzenia artykulacji wynikające z nieprawidłowej budowy narządów mowy, np. wady zgryzu, krótkiego wędzidełka podjęzykowego, rozszczepu podniebienia, itp.,
 • giełkot i jąkanie,
 • dyzartria – zaburzenia oddychania, fonacji i artykulacji, np. przy mózgowym porażeniu dziecięcym,
 • afazja i pragnozja,
 • demencja.

Terapia logopedyczna:

 • rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • ćwiczenia motoryki narządów mowy,
 • wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • budowanie umiejętności gramatycznych
  i ortograficznych,
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC),
 • ćwiczenia umiejętności czytania i pisania,
 • kultura języka.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów na konsultacje.

Anna Szymczyk

logopeda szkolny