„Zużyte baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy”

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii organizowanym przez REBA Organizację Odzysku S.A. – spółkę wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii.

Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów kadm, rtęć.  Substancje te są niebezpieczne dla środowiska gdy trafiają bezpośrednio do kosza lub dzikie wysypisko. Zużyte baterie  zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Podczas składowania ze zużytych baterii wydzielają się substancje toksyczne i żrące stanowiące zagrożenie dla życia. Dlatego nawiązaliśmy współpracę z organizacją REBA.

W korytarzach szkolnych znajdują się specjale pojemniki, które po napełnieniu zużytymi bateriami ważymy i przekazujemy Organizacji Odzysku S.A.  REBA.

ZACHĘCAMY DZIECI I RODZICÓW DO ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII.

 Marlena Adamczyk