Ogłoszenia

Opłaty za obiady proszę dokonywać do 5 każdego następnego miesiąca. Informacje o numerze konta, na które należy wpłacać podamy rodzicom zainteresowanym na dzienniku elektronicznym. Na dzienniku, na koniec miesiąca podamy kwotę jaką rodzic powinien zapłacić za nowy miesiąc. Numer konta oraz informacja o kwocie za obiad dostępna również u kierownika świetlicy.

Informacja dla rodziców

Rodzice, którzy chcą aby jego dziecko nieobjęte dowozem mogło jeździć autobusem szkolnym muszą wykupić bilet.

Proszę do czwartku /8 września/ zgłosić chęć dowozu do kierownika świetlicy.

Bilet dla dzieci poniżej 5 lat kosztuje – 68 zł 40 gr

Bilet dla uczniów – 87 zł 21 gr

Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II

w Kluczkowicach

w roku szkolnym 2022/2023

PRZYWÓZ

I autobus

6.50 – Puszno Godowskie

6.55 – Stanisławów

7.10 – Białowoda

7.20 – Kręciszówka

7.22 – Kluczkowice wieś I

7.25 – Kluczkowice wieś II

7.30 – Kluczkowice szkoła

7.35 – Góry Kluczkowickie III

7.40 – Góry Kluczkowickie II

7.45 – Góry Kluczkowickie I

7.50 – Ćwiętalka

7.55 – Wandalin Widły

8.00 – Zadole I

8.05– Zadole II

8.10 – Kluczkowice szkoła

ODWÓZ – I autobus

14.20 – Kluczkowice szkoła

14.25 – Góry Kluczkowickie III

14.27 – Góry Kluczkowickie II

14.30 – Góry Kluczkowickie I

14.40 – Wandalin Widły

14.45 – Ćwiętalka

14.47 – Świdry II

14.50 – Świdry I

15.00 – Kluczkowice szkoła

15.05 – Kluczkowice wieś

15.10 – Kreciszówka

15.15 – Stanisławów

15.20 – Puszno Godowskie

ODWÓZ  środa, czwartek po 8 godzinach lekcyjnych

15.10 – Kluczkowice szkoła

15.15 – Góry Kluczkowickie III

15.17 – Góry Kluczkowickie II

15.20 – Góry Kluczkowickie I

15.30 – Wandalin Widły

15.35 – Ćwiętalka

15.37 – Świdry II

15.40 – Świdry I

15.50 – Kluczkowice szkoła

15.55 – Kluczkowice wieś

16.00 – Kreciszówka

16.05 – Stanisławów

16.10 – Puszno Godowskie

PRZYWÓZ

II autobus

6.30 – Ożarów II 

6.35 – Wrzelowiec 

6.45 – Kolonia Łaziska/remiza/

6.47 – Kolonia /skrzyżowanie /

6.50 – Kierzki

7.00 – Kępa /szkoła/

7.02 – Kamionka

7.10 – Kopanina Kaliszańska

7.20 – Kluczkowice Osiedle 

7.25 – Kluczkowice wieś IV

7.30 – Kluczkowice szkoła

7.35 – Ćwietalka

7.40 – Świdry II

7.42 – Świdry I

7.45 – Ćwietalka

7.50 – Kluczkowice szkoła

ODWÓZ – każdego dnia

12.20 – Kluczkowice szkoła

12.25 – Ćwiętalka

12.30 – Góry Kluczkowickie III

12.32 – Góry Kluczkowickie II

12.35 – Góry Kluczkowickie I

12.40 – Kluczkowice szkoła

12.42 – Kluczkowice wieś I

12.44 – Kluczkowice wieś II

12.48 – Kręciszówka

12.55 – Stanisławów

13.00 – Kluczkowice szkoła

13.05 – Góry Kluczkowickie

13.10 – Zadole I

13.12 – Zadole II

13.15 – Wandalin Widły

13.20 – Ćwiętalka

13.22 – Świdry II

13.25 – Świdry I

13.30 – Ćwiętalka

13.35 – Kluczkowice szkoła

13.37 – Kluczkowice wieś

13.40 – Kluczkowice Osiedle

13.45 – Kopanina Kaliszańska

13.55 – Kamionka

13.57 – Kępa szkoła

14.00 – Kierzki

14.02 – Kolonia Łaziska /skrzyżowanie/

14.05 – Kolonia Łaziska /remiza/

14.10 – Wrzelowiec

14.15 – Ożarów II

II kurs /poniedziałek, wtorek, piątek/

14.20 – Kluczkowice szkoła

14.25 – Kluczkowice wieś

14.30 – Kluczkowice Osiedle

14.45 – Kopanina

14.55 – Kamionka

14.57 – Kępa

15.00 – Kierzki

15.05 – Kolonia Łaziska /skrzyżowanie/

15.10 – Kolonia Łaziska /remiza/

ODWÓZ / środa, czwartek/

15.10 – Kluczkowice szkoła

15.15 – Kluczkowice wieś

15.20 – Kluczkowice Osiedle

15.25 – Kopanina

15.35 – Kamionka

15.40 – Kępa

15.45 – Kierzki

15.50 – Kolonia Łaziska /skrzyżowanie/

15.55 – Kolonia łaziska /remiza/

Sugerowane trasy dla uczniów niepełnosprawnych:

I bus

6.30 – Opole Lub.

6.40 – Kazimierzów

6.45 – Głusko

6.55 – Opole Lub. ul. Kolejowa

6.57 – Opole Lub.ul Fabryczna

7.00 – Opole Lub.ul Fabryczna

7.05 – Opole Lub.ul Kraszewskiego

7.15 – Kierzki

7.20 – Kamionka

7.30 – Szkoła w Kluczkowicach

7.40 – Chruślina

7.45 – Kolonia Chruślina

7.55 – Nietrzeba

8.00 – Wandalin

8.10 – Góry Kluczkowickie

8.15 – Kluczkowice

II bus

6.20 – Trzebiesze

6.30 – kol. Elżbieta

6.40 – ul. Witosa

6.50 – ul. Fabryczna

6.55 – Grabówka

7.00 – Emilcin

7.05 – Komaszyce

7.15 – Kręciszówka

7.25 – Kluczkowice Osiedle

7.30 – Wandalin

7.35 – Ćwiętalka

I bus

14.00 – Kluczkowice

14. 05 – Góry Kluczkowickie

14.15 – Wandalin

14.20 – Nietrzeba

14.30 – Kolonia Chruślina

14.35 – Chruślina

14.45 – Szkoła w Kluczkowicach

14.55 – Kamionka

15.00 – Kierzki

15.10 – ul. Kraszewskiego

15.15 – ul. Fabryczna

15.17 – ul. Fabryczna

15.20 – ul. Kolejowa

15.30 – Głusko

15.35 – Kazimierzów

15.45 – Opole Lub.

II bus

14.00 – Ćwietalka

14.05 – Wandalin

14.10 – Kluczkowiece Osiedle

14.20 – Kreciszówka

14.30 – Komaszyce

14.35 – Emilcin

14.40 – Grabówka

14.45 – ul. Fabryczna

14.55 – ul. Witosa

15.05 – kol. Elżbieta

15.15 – Trzebiesza

15.25 – Opole Lub.

Rodzice i uczniowie!

Świetlica szkolna w dniach 27-30 września 2022 r. organizuje wycieczkę nad morze dla uczniów klas IV-VIII.

Program wycieczki intensywny, pozwalający uczniom zobaczyć najciekawsze miejsca na trasie Gdańsk-Gdynia -Sopot. Koszt przewidywalny to około 800 zł.

Zapisy dla chętnych od 1 września br. do p. Anny Kręcisz -Roli lub p. Elżbiety Jóźwickiej.

 

Ćwiczenia do „Wychowania do życia w rodzinie” na rok szkolny 2022/2023

Ćwiczenia kl IV

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla uczniów klasy 4, red.

T. Król, Wydawnictwo Rubikon, Kraków

Ćwiczenia kl V

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla uczniów klasy 5, red.

T. Król, Wydawnictwo Rubikon, Kraków

Ćwiczenia kl VI

„Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie, Ćwiczenia dla uczniów

klasy 6 szkoły podstawowej, red. T. Król, Wydawnictwo Rubikon, Kraków

Ćwiczenia kl VII

„Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie, Ćwiczenia dla uczniów klasy 7 ”, red. T. Król, Wydawnictwo Rubikon, Kraków

Ćwiczenia kl VIII

„Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie, Ćwiczenia dla uczniów klasy 8”,

red. T. Król, Wydawnictwo Rubikon, Kraków

 PODRĘCZNIKI do religii na rok szkolny 2022/2023

PRZEDSZKOLE

Podręcznik dla 4-latków

PAN BÓG KOCHA DZIECI – Redaktor: ks. Marian Zając

Podręcznik dla 5-latków

JESTEM DZIECKIEM BOŻYM – Redaktor: ks. Marian Zając

Wydawnictwo GAUDIUM

Podręcznik dla 6-Latków

JEZUS MOIM PRZYJACIELEM – Redaktor: ks. Marian Zając

Wydawnictwo GAUDIUM

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa I szkoły podstawowej

BÓG NASZYM OJCEM ( Część 1 i 2)– Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa II szkoły podstawowej

BÓG DAJE NAM JEZUSA (część 1 i 2 ) – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa III szkoły podstawowej

JEZUS PRZYCHODZI DO NAS (Część 1 i 2) – Redaktor: ks. Piotr Goliszek

Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa IV szkoły podstawowej

JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Karty pracy do podręcznika dla klasy IV

Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa V szkoły podstawowej

BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Karty pracy do podręcznika dla klasy V

Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa VI szkoły podstawowej

JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Karty pracy do podręcznika dla klasy VI

Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa VII szkoły podstawowej

BÓG WSKAZUJE NAM DROGĘ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga

Karty pracy do podręcznika dla klasy VII

Wydawnictwo GAUDIUM

Klasa VIII szkoły podstawowej

Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa

Karty pracy do podręcznika kl VIII

Wydawnictwo GAUDIUM