Wieczór z książką – projekt czytelniczy klasy VI

W piątek 23 listopada, uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią zorganizowali „Wieczór z książką”. Podczas tego spotkania, przy nastrojowym blasku świec, czytali książkę, którą sami wcześniej wybrali. Atrakcją tego wieczoru była zabawa w podchody. Szóstoklasiści, aby dotrzeć do skarbu, musieli rozwiązać wiele zaszyfrowanych zagadek i wykonać szereg zadań związanych z czytanym tekstem. Ten wieczór uczniowie zaliczyli do bardzo udanych.

Dorota Janoszczyk