Ważne akcje wolontariuszy!

Od września 2022 roku w w naszej szkole aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu i PCK. Obecnie należy do niego 45 uczniów. W ostatnim czasie mieliśmy kumulację kilku ważnych i pracochłonnych akcji.

Do 2 grudnia prowadziliśmy akcję „Podziel się zabawką”. Naszym celem było zebranie używanych zabawek, książek i gier planszowych i przekazanie ich do użytku do nowo powstałej w tym roku świetlicy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W akcję włączyła się większość klas, podopieczni przedszkola w Ćwiętalce oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Ilość i znakomita jakość przekazanych artykułów zaskoczyła wszystkich.

Kolejne zadanie to uczestnictwo w akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zbiórka trwała od 12 do 15 grudnia. Zaangażowana była cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice, nauczyciele. Do zbiórki włączyli się także sołtysi pobliskich wsi, którzy zbierali dary w swoich miejscowościach. Udało się zebrać ponad 650 kg słodyczy, żywności z długą datą do spożycia, ziemiopłodów i środków chemicznych. Dary zostały przekazane do głównego magazynu akcji PDPZ w Lublinie, skąd zostaną rozdysponowane do najbardziej potrzebujących.

W okresie przedświątecznym udało nam się zorganizować Kiermasz Bożonarodzeniowy na skwerze miejskim w Opolu Lubelskim. Dzięki naszym wolontariuszom, rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły pozyskaliśmy: pierniczki, stroiki, ozdoby choinkowe i wiele innych dekoracji świątecznych. W akcję włączyły się również oddziały specjalne, których uczniowie przekazali swoje prace wykonane podczas zajęć kreatywnych. Największym powodzeniem cieszyły się anioły wykonane w ramach innowacji pedagogicznej „Sztuka recyklingu”. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane na potrzeby naszych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyrektor szkoły, pan Leszek Goliszek włączył się w nasze akcje pomocowe. Sukcesem było pozyskanie funduszy z banku HSBC w Londynie, które przeznaczone zostały na zakup laptopów dla czterech rodzin ukraińskich, z których dzieci uczęszczają do naszej szkoły. Laptopy wyposażone zostały w oprogramowanie w języku ukraińskim, co ułatwi im naukę zdalną.

W poniedziałek, 19 grudnia przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w wieczorze polsko-ukraińskim zorganizowanym przez PCK w Opolu Lubelskim w Restauracji Cukrownia. Wieczór upłynął na wspólnym kolędowaniu, przygotowywaniu świątecznych dekoracji i miłych rozmowach. Możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu była dla nas ogromnym wyróżnieniem.

Nasi wolontariusze mają jeszcze wiele pomysłów na kolejne akcje. W naszej najbliższej okolicy jest jeszcze wiele osób dla których nawet najdrobniejsza pomoc jest bezcenna. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w nasze działania.

Milena Sochaj

Milena Sitarska-Pyć