Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im.  Świętego Jana Pawła II w Kluczkowicach w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – p.  Małgorzata Szkutnik

Zastępca – p. Mateusz Buława

Skarbnik – p. Karolina Winiarz

 

 

 

Konto Rady Rodziców

02 1020 3235 0000 5402 0077 9595