Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – p. Anna Malec

Zastępca – p. Marek Mendyka

Skarbnik – p. Małgorzata Szkutnik

Sekretarz – p. Karolina Winiarz

 

 

 

Konto Rady Rodziców

02 1020 3235 0000 5402 0077 9595