O szkole

Aktualnie Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach dysponuje dwoma budynkami: w Ćwiętalce, uczą się uczniowie z klasy I i  dzieci z 6 oddziałów przedszkolnych, w tym trzech oddziałów specjalnych i jednego integracyjnego,  w Kluczkowicach zajęcia mają uczniowie klas II-VIII szkoły podstawowej, w tym cztery klasy integracyjne i sześć klas specjalnych.
W Ćwiętalce znajduję się siedem sal, świetlica oraz dwie sale zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dwa gabinety do terapii indywidualnej, gabinet logopedy i sala do zajęć z zakresu integracji sensorycznej. Wszystkie sale wyposażone są w specjalistyczne przyrządy i pomoce dydaktyczne.
Budynek w Kluczkowicach posiada 15 klasopracowni, w tym 3 pracownie komputerowe pozyskane z EFS, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię i centrum multimedialne, halę sportową i świetlicę szkolną, gabinet pedagoga szkolnego i psychologa.
W 2015 roku przy szkole w Kluczkowicach powstała strefa turystyczno-rekreacyjna (Ekopunkt „Na rowerowym szlaku” sfinansowana ze środków Unii Europejskiej).