Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny „Każdy inny-wszyscy równi”

 W tym roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcje Edukacyjno- Społecznym „Każdy inny-wszyscy równi”. Projekt ten ma na celu uwrażliwienie na obecność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami.

Pierwszym działaniem w ramach projektu było zorganizowanie zadania z okazji Międzynarodowego Dnia Niesłyszących. W związku z tym uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję #kocham nie słyszeć i mieli przyjemność spotkać się z surdopedagogiem Panią Renatą Kołodziejczyk. Uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje i jakie ma znaczenie układ słuchowy. Nasz gość Pani Renata nauczyła nas na warsztatach alfabetu palcowego.

Kolejnym naszym działaniem było umieszczenie na szkolnym korytarzu gazetek informacyjnych na temat Afazji Rozwojowej, Mózgowego Porażenia Dziecięcego i AAC- komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Powstał kącik książek „Bez Barier”.

Klasa Va uczestniczyła w lekcji dotyczącej Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny, poznali najważniejsze informacje na temat MPD. Następnie wyruszyli na spacer w ramach akcji #17 milionowmetrów na znak solidarności z osobami z MPD.

„Październik miesiącem AAC – pokaż mi swój głos” pod takim hasłem odbyły się warsztaty mające na celu uświadomienie uczniów na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC stosowanej w naszej placówce.

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji u osób mających trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, myśli, uczuć, pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami i wymianę informacji.

Na początku zajęć uczniowie zespołowo wykonywali plakat „W jaki sposób się porozumiewamy”. Panowała istna burza mózgów.

Następnie próbowali swoich sił podczas zadania praktycznego „Kalambury” próbując wyrazić swoją potrzebę bez używania słów i pisma. Układali też wypowiedzi posługując się systemem PCS. Okazało się to niełatwym zadaniem.

Kolejnym etapem zajęć był krótki film instruktażowy z Panią Magdaleną Grycman w roli głównej, przedstawiający istotę systemu AAC.

Podsumowaniem zajęć okazała się prezentacja, z której uczniowie dowiedzieli się, dlaczego komunikacja jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka. Poznali bariery,

które stają na drodze do efektywnej komunikacji np. niedosłuch, zaburzenia przetwarzania centralnego, niepełnosprawność intelektualna i inne.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali historii chorującego na dystrofię mięśniową Wojtka Sawickiego- influencera i autora bloga „Life On Wheelz” pokazującego codzienne życie osoby z niepełnosprawnością.

Na przykładzie zekranizowanej i opartej na prawdziwych wydarzeniach powieści Macieja Pieprzycy „Chce się żyć” poznali historię Mateusza skazanego na wiele lat milczenia z powodu porażenie mózgowego.

Na koniec warsztatów każdy uczestnik mógł doświadczyć komunikacji AAC posługując się komunikatorami, tabletami z oprogramowaniem, tablicami do rozmów, książkami do komunikacji i czytania uczestniczącego oraz wieloma innymi pomocami, którymi na co dzień posługują się na swoich zajęciach uczniowie klas specjalnych.

Nasze działania w ramach projektu na tym się jednak nie kończą. Przed nami pełen harmonogram wielu ciekawych wydarzeń na rzecz tolerancji osób niepełnosprawnych.

Milena Sochaj