Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

W dniach 13-16 grudnia odbyła się zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Nasza szkoła co roku z wielkim zapałem włącza się w pomoc potrzebującym. Dary zbierali wszyscy: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. O pomoc poprosiliśmy sołtysów okolicznych wsi, którzy z ogromnym zaangażowaniem podeszli do naszego apelu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, w szczególności sołtysom i mieszkańcom wsi: Świdry-Ćwiętalka, Zadole, Góry Kluczkowicke, Widły, Kluczkowice.

W tym roku zebrano 856 kg ziemiopłodów, słodyczy i artykułów o długiej przydatności spożycia. Wszystkie dary serca trafiły do Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku. Transport zapewnili strażacy z OSP w Kluczkowicach.

Wręczono również dyplom dla „Klasy z największym sercem”. Tym razem największą ilość darów zebrała klas I. Gratulujemy i jesteśmy dumni, że od najmłodszych uczymy się dobroczynności.

Adela Puzon-Rak

koordynator akcji