Prace plastyczne z okazji Święta Niepodległości 11 listopada

Uczniowie klas starszych w ramach dodatkowej pracy z historii wykonali piękne plakaty z okazji Święta Niepodległości.