Kampania „Mała książka – wielki człowiek”

Nasza szkoła otrzymała Wyprawki Czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii ” Mała Książka – Wielki człowiek”, której strategicznym celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w rożnych grupach wiekowych. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W skład Wyprawki wchodzą: „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni,czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.

Wszystkie Wyprawki  Czytelnicze udało się na rozdać jeszcze w tamtym tygodniu, kiedy uczniowie chodzili do szkoły. Pani dyrektor, Ewa Pietras osobiście wreczyła każdemu pierwszoklasiście piękne książki.

Anna Kręcisz-Rola