Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 15 października 2020 r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas  pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Zanim pierwszoklasiści zostali mianowani na uczniów przedstawili to, czego już się zdążyli nauczyć w pierwszej klasie. Swym występem zachwycili publiczność, również tą, która nie mogla być z nami osobiście, ale bacznie obserwowała przez stronę na portalu internetowym.  Do ślubowania w tym roku przystąpiło 18  uczniów klasy Ia oraz 4 uczniów klasy Ib specjalnej. Po pasowaniu  wszyscy pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły i stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymali również legitymacje szkolne i dyplomy, a także słodką niespodziankę od rodziców.

 Marta Rusin