Samorząd Uczniowski

W drugim tygodniu września odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy kandydaci prowadzili uczciwą kampanię wyborczą. Na korytarzu szkolnym zawisły piękne plakaty, rozdawano ulotki oraz prowadzono rozmowy z wyborcami. Oto wyniki tegorocznych wyborów:

Przewodniczący: Damian Malec – klasa VIII

Wice – przewodniczący- Gabriela Węglińska- klasa IV bi

Skarbnik – Kamila Żywarska – klasa VI

Sekretarz – Kinga Ligęza – klasa VII

 Anna Kręcisz-Rola