Nasz sukces!

Klasa IIa została wyróżniona w ogólnopolskim edukacyjnym konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.
Podczas zajęć świetlicowych uczniowie wykonali ekologiczne drzewo z plastikowych butelek, które zbierali skrupulatnie w swojej sali. To Magiczne Drzewo posłużyło między innymi jako dekoracja w Dniu Głośnego Czytania, który został zorganizowany przez wychowawców świetlicy i nauczycieli bibliotekarzy. Drugoklasiści wykazali się proekologiczną postawą, nauczyli się świadomie segregować śmieci oraz kreatywnie promowali czytelnictwo wśród swoich kolegów.

W ramach otrzymanego wyróżnienia do szkoły zostały przysłane nagrody rzeczowe: długopisy ze Słodziakami oraz maskotki Gangu Słodziaków – Juniorów, dla każdego ucznia zwycięskiej klasy. Pan dyrektor z dumą wręczył  uczniom  piękne nagrody i dyplomy podczas uroczystych Jasełek.

Anna Kręcisz-Rola