Koncert dla Niepodległej

  11 Listopada 1918 roku – ta data jest jedną z najważniejszych w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dla naszych przedszkolaków to pojęcie mimo że trudne, jest już dobrze znane. Przy okazji takich właśnie świąt przybliżamy im bowiem słowa: Ojczyzna, patriotyzm, flaga, honor.

    Dnia 16 listopada w szkole w Ćwiętalce miał miejsce niezwykły koncert patriotyczny. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego, po którym dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasa I recytowały wiersze między innymi „Katechizm polskiego dziecka”, „ Kim jesteś? ”, a także zaśpiewały utwór pod tytułem „Jesteśmy Polką i Polakiem. Na zakończenie uczniowie klasy pierwszej wykonali wzruszającą piosenkę pt: „Co to jest niepodległość?”. Dzieci były ubrane na galowo, przyozdobione własnoręcznie wykonanymi biało-czerwonymi kotylionami a w rękach trzymały flagi.

Wspólne świętowanie z pewnością zapadnie w pamięci dzieci i bardzo licznie przybyłym rodzicom, pozwoli kształtować szacunek do ojczyzny i tradycji narodowych.

Urszula Baran