„Moja szkoła – mój drugi dom”

Aktualnie Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach dysonuje dwoma budynkami: w Ćwiętalce, gdzie uczą się dzieci z klas I-II i 5 oddziałów przedszkolnych, w tym dwa oddziały specjalne i jeden integracyjny, i w Kluczkowicach zajęcia mają uczniowie klas III-VI szkoły podstawowej i III gimnazjalna.
W Ćwiętalce znajduję się pięć sal, świetlica oraz dwie sale zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dwa gabinety do terapii indywidualnej, gabinet logopedy i sala do zajęć z zakresu integracji sensorycznej. Wszystkie sale wyposażone są w specjalistyczne przyrządy i pomoce dydaktyczne.
Budynek w Kluczkowicach posiada 10 klasopracowni, w tym 3 pracownie komputerowe pozyskane z EFS, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię i centrum multimedialne, halę sportową i świetlicę szkolną, gabinet pedagoga szkolnego, opieki medycznej.
W 2015 roku przy szkole w Kluczkowicach powstała strefa turystyczno-rekreacyjna (Ekopunkt „Na rowerowym szlaku” sfinansowana ze środków Unii Europejskiej).