Ogólnopolski Projekt Edukacyjno- Społeczny „Każdy inny- wszyscy równi”

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego „Każdy inny- wszyscy równi”. Głównym celem  działań  projektu będzie uwrażliwienie na potrzeby osób ze SPE, rozwijanie empatii  i kształtowanie tolerancji na temat osób z niepełnosprawnościami.