Klasa VBi i VI na „Dniu zawilca”

Dnia 27 kwietnia klasa 5Bi i 6Ai gościła w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach.

Celem naszej wizyty były „Dni Zawilca” na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Współorganizatorem warsztatów byli min. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, oddział zamiejscowy w Lubartowie.

Zajęcia były prowadzone etapowo: zaczęliśmy od wysłuchania prelekcji i wykładów na na temat leśnictwa, ornitologi, botaniki, zoologi i geologi Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.

Następnie zajęcia w plenerze, wyjście nad staw w Kluczkowicach gdzie dzieci uczestniczyły w akcji bezpiecznego przenoszenia płazów z rowów przydrożnych do stawu. Kolejny etap naszej wycieczki odbył się na „Zawilcowym szlaku” gdzie realizowany był temat dnia. Zakres tematyczny zajęć był bardzo bogaty i przeróżny, a każdy z uczestników znalazł w nich coś pasjonującego. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze w przepięknej scenerii kwitnących zawilców gajowych, śpiewających ptaków i leśnej ciszy.

Po powrocie do Muzeum dzieci brały udział w zabawach i ciekawych

warsztatach plastycznych.

Katarzyna Brodowska- Furdal

Magdalena Toś-Piasecka