Konkurs na najpiękniejszą palmę

W oddziałach przedszkolnych odbył się konkurs plastyczno-techniczny na palmę wielkanocna, w którym udział wzięło 24 dzieci.

Celem konkursu było tworzenie własnoręcznie palm, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi. Każda palma była niezwykła i pięknie wykonana.

Z uwagi na bardzo wysoki poziom artystyczny oraz skalę i związaną z tym pracochłonnością, wymagającą , także wrażliwości estetycznej, Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursu.

Wyniki konkursu:

I miejsce Lena Bakałarz

II miejsce Marcelina Zawadzka i Bartłomiej Bałoszek

III miejsce Anastazja Kakh

Wyróżnienia:

Maria Kłudka

Tarczyński Wojciech

Miłosz Łukasik

Nikodem Sak

Stefan Kłudka

Laura Lasota

Przemysław Gogol

Vincent Marcyniuk

Pozostali uczestnicy zostali obdarowani wielkanocnymi czekoladowymi zajączkami.

Dziękujemy za udział w konkursie i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom.

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych