Dzień Ziemi w oddziałach przedszkolnych

22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi. Obchody tego dnia mają na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie wszystkim mieszkańcom naszej planety problemów związanych z ekologią.

W naszej placówce też świętowaliśmy. Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ubrane na zielono. Wykonywały prace plastyczne różnymi technikami. Oglądały przygotowaną prezentację na temat ochrony przyrody, a także film edukacyjny pt: „Kodeks ekologa”.

Dzieci złożyły przyrzeczenie „Przyjaciół przyrody”. Obiecały dbać o naszą planetę Ziemię. Na koniec zajęć otrzymały dyplomy Małego Ekologa.

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych