Obchody Dnia Autyzmu w klasach specjalnych I i III

Dzień Świadomości Autyzmu- to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Święto to zastało ustanowione w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem. Obchody Dnia Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu jak i poprawę dostępu do usług opiekuńczo – pomocowych dla osób dotkniętych autyzmem. Symbolem solidarności z osobami ze spektrum jest kolor niebieski. Autyzm jest obok chorób nowotworowych, cukrzycy – jednym z najpoważniejszych zdrowotnych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku. To również przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów zwanych wycofaniem -unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym- z ludźmi, otoczeniem. Autyzm to zaburzenie układu nerwowego, które u każdej osoby objawia się inaczej. Cechą wspólną są trudności w okazywaniu uczuć, komunikacji z innymi, a także problemy z integracją bodźców. Zaburzenie to występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek. „Jak funkcjonują osoby z autyzmem?” – osoby te mogą mieć problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych- wręcz izolują się od innych oraz prezentują sztywne i stereotypowe wzorce zachowań. Mogą również mieć trudności w integracji ze środowiskiem – nadwrażliwość na bodźce smakowe, dźwiękowe, dotykowe, słuchowe czy wzrokowe. Osoby ze spektrum potrzebują przede wszystkim dużej uwagi i akceptacji.

W klasach specjalnych ten wyjątkowy dzień był obchodzony w miniony wtorek. Tego dnia wspólnie wykonaliśmy plakat pt.: „Zaświeć się na niebiesko”, tworzyliśmy niebieski świat i mieliśmy niebieski poczęstunek.

Jolanta Winiarz