REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Zapisywanie dzieci oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze:

  • do oddziałów przedszkolnych do 26 marca,
  • klas pierwszych szkoły podstawowej do 1 kwietnia.

W obecnej chwili prosimy rodziców o zgłoszenie zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i do klasy I telefonicznie: 81 827 10 11 lub drogą elektroniczną: szkola@kluczkowice.edu.pl

Wypełnienie wniosków nastąpi po zakończeniu kwarantanny.