Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Przedwiośnie w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Przedwiośnie w obiektywie”.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie piękna otaczającej nas przyrody o tej porze roku poprzez fotografię.

Cele konkursu:

  • Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
  • Pobudzanie zainteresowania młodzieży otaczającą nas przyrodą oraz jej poznawanie.
  • Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

Sposób przeprowadzenia konkursu:

Każdy uczestnik zgłasza do 2 prac.

Format prac: zdjęcie JPEG

Zdjęcia należy wysłać na adres spk.bibliotekaszkolna@gmail.com oraz dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, adresem szkoły, numerem kontaktowym oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii.

Termin:

Prace należy wysłać do dnia 21 marca 2021 r.

Szczegóły w REGULAMINIE:

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny - SP Kluczkowice