W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach wprowadza się nauczanie zdalne za pomocą:

a) dziennika elektronicznego,

b) poczty elektronicznej,

c) platformy Microsoft 365 – Microsoft Teams,

d) grup społecznościowych (Facebook),

e) platform edukacyjnych ( LearningApps.org, epodreczniki.pl, lekcjewsieci.pl, gov.pl, cke.gov.pl)

f ) dostępnych komunikatorów (Messenger, Skype, WhatsApp, Discord).

 Praca nauczycieli

 1. Nauczyciel na początku funkcjonowania zdalnego nauczania określi sposoby kontaktowania się ze swoimi uczniami.
 2.  Nauczyciel jest dostępny dla ucznia i rodzica zgodnie z funkcjonującym planem nauczania w danym oddziale oraz w godzinach od 8.00 do 16.00.
 3. Pedagog i psycholog dostępni są dla uczniów i rodziców w tych samych godzinach co pozostali nauczyciele. Kontakt e-mailowy.
 4. W trakcie lekcji z daną klasą jest do dyspozycji klasy i odpowiada na przesyłane pytania i wątpliwości uczniów.
 5.  Nauczyciel przesyła informacje zwrotne dotyczące prac wykonanych samodzielnie przez uczniów, przesyła odpowiedzi do zadań, przesyła także przydatne linki i pliki do samodzielnej nauki.
 6.  Nauczyciel dokonuje oceny prac uczniowskich według przyjętego, zmodyfikowanego i przystosowanego do zdalnego nauczania przedmiotowego systemu oceniania.
 7. Nauczyciele wykorzystują materiały rekomendowane przez MEN oraz materiały dostępne na platformach edukacyjnych.

Zalecenia dla uczniów podczas zdalnego nauczania

 Każdy uczeń jest zobowiązany do sprawdzania wiadomości na dzienniku elektronicznym i kontaktować się ze swoimi nauczycielami zgodnie z planem lekcji danej klasy.

Jak zaplanować i zacząć naukę?

a) Wybierz zadania do wykonania.

Na początku dnia zrób sobie listę zadań do wykonania z poszczególnych przedmiotów i posortuj ją według ważności. Potem wystarczy kolejno realizować zadania z przedmiotów, które są w planie lekcji. Warto zacząć od zagadnień, które cię interesują, stopniowo przechodź do zadań trudniejszych. Nie zostawiaj zadań skomplikowanych na koniec nauki, bo będziesz zmęczony, będzie trudniej je rozwiązać.

b) Ustaw czasomierz na np. 25 minut (lub więcej).

Jest to czas na zrealizowanie zadania w całości lub w części.

c) Pracuj nad zadaniem przez cały czas.

Pracuj nad wykonaniem zadania do czasu, aż zadzwoni czasomierz. Nie przerywaj sobie i nie pozwól, żeby ktoś inny Ci przerwał. To tylko 25 minut. Czasomierz powinien być tak ustawiony, żebyś widział, ile czasu pozostało do końca.

d) Oznaczasz zadanie jako wykonane.

Po upływie 25 minut z zadowoleniem oznaczamy zadanie jako wykonane. W przypadku dłuższego zdania, wymagającego więcej niż 25 minut, cieszysz się, że już część jest wykonana. Warto wykreślić wykonane zadanie z listy.

e) Robisz sobie 5-cio minutową przerwę.

Po upływie ustalonej pory na wykonanie zadania robisz sobie obowiązkową przerwę. Najlepiej w tym czasie przeciągnąć się, przejść się po pokoju, popatrzeć przez okno, wykonać aktywność ruchową.

f) Po 4 ustalonych porach wykonywania zadań zrobisz sobie dłuższą przerwę.

Po zakończonym czwartym zadaniu zasługujesz na dłuższą (20-30 minut) przerwę. To jest dobry czas na zrobienie sobie przerwy na przekąskę albo wypicie herbaty 🙂 Możesz też w czasie tej przerwy zrobić coś, co sprawia Ci radość (w ten sposób możesz się nagrodzić za efektywną pracę).

2. Zasady bezpieczeństwa i netykieta, zdalnego nauczania w sieci – jak korzystać z Internetu?

a) Nie podawaj nikomu w Internecie swoich danych osobowych – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu czy nr szkoły i nie wysyłaj zdjęć. Logując się gdziekolwiek pytaj rodziców czy może podać dane osobowe.

b) Nie ufaj osobom poznanym w sieci – osoby poznane w Internecie nie muszą być tymi, za które się podają, w świecie wirtualnym trzeba być równie ostrożnym, co w realnym. Znasz swoich nauczycieli i to z nimi będziesz uczyć się online.

c) Mów, jeśli coś Cię zaniepokoi – w razie wątpliwości, jeśli coś w Internecie zaniepokoi cię lub czegoś się wystraszysz, mów o tym rodzicom i nauczycielom. Warto, abyś wiedział, że zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie.

d) Prawidłowa higiena pracy z komputerem– pamiętaj, aby nie siedzieć zbyt długo przy komputerze, rób przerwy na gimnastykę lub krótki spacer, nie trać czasu na bezmyślne szperanie po sieci, bo zabraknie ci go na naukę online.

e) Netykieta, czyli zbiór zasad korzystania z sieci – pamiętaj aby w Internecie posługiwać się kulturalnym językiem, takim samym, jak w prawdziwym świecie, aby nie wyśmiewać i nie obrażać innych tylko dlatego, że są anonimowi.

Zasady higieny pracy uczniów i nauczycieli

 1.  W celu zachowania odpowiednich warunków i sposobu realizacji nauczania na odległość zaleca się stosowanie przerw podczas nauki zgodnie z przyjętymi przerwami w szkole.
 2.  Zlecając zadania do samodzielnego wykonania przez uczniów należy brać pod uwagę możliwości intelektualne, uzdolnienia i indywidualne predyspozycje ucznia.
 3.  Dbając o komfort pracy, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, należy ograniczyć zadawanie prac do niezbędnego minimum, zapobiegając tym samym przemęczeniu i znużeniu wychowanków i nadmiernemu obciążeniu pedagogów sprawdzaniem wszystkich zleconych zadań.
 4.  Zaleca się zachowanie dyskrecji podczas kontaktów w grupach, czatach i w rozmowach telefonicznych, a także zainstalowanie odpowiedniego programu antywirusowego na urządzeniach służących do nauki.

Zalecenia dla rodziców podczas zdalnego nauczania ich dzieci

 1. Dziecko powinno mieć stałe godziny pracy i miejsce do nauki.
 2. Najlepiej jeśli ma własny pokój lub biurko. Jeśli uczy się przy stole używanym do innych celów, musi on być na czas jego pracy uprzątnięty ze wszystkich przedmiotów, które mogłyby je rozpraszać. Porządek wokół siebie ułatwia pracę.
 3.  Najlepiej, by nauka odbywała się (jak do tej pory w szkole) w godzinach porannych, gdy dzieci są wypoczęte, według planu lekcji i była wcześniej zaplanowana i systematyczna. Odrabianie lekcji w tym dniu, w którym zostały zadane.
 4. Cała rodzina powinna przestrzegać godzin przeznaczonych na naukę. Dobrze jest ustalić, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Po nauce przyjdzie czas na zabawę.
 5. W obecnej sytuacji zalecane, jest aby dziecko miało stały dostęp do komputera i internetu.
 6. Dziecko podczas nauki musi mieć spokój. Wyciszamy radio, telewizor i rozmowy.
 7. Co pewien czas sprawdzamy, czy dziecko rzeczywiście się uczy. W razie wątpliwości Rodzic może skontaktować się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny i zapytać. Osoby potrzebujące wsparcia pedagoga i psychologa mogą kontaktować się drogą elektroniczną: kramekiwona@interia.pl, lidiaszafran@op.pl, ewaszczuckam@interia.pl.
 8.  Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. Kiedy prosi o pomoc, tak. Zachęćmy ucznia do samodzielności.
 9. Bardzo ważne jest zauważenie postępów oraz dokonań dzieci. Chwal dziecko za prawdziwy wysiłek i upór. Pochwały, wspólne zabawy, gry planszowe, edukacyjne, budowle z klocków zmotywują dziecko do dalszej pracy.
 10. W trakcie nauki domowej potrzebny jest odpoczynek. Krótkie przerywniki w pracy powinny być stosowane we właściwym momencie (gdy dziecko zakończy rozpoczętą pracę lub dojdzie do jakiegoś punktu).
 11.  Nauka nie powinna odbywać się bezpośrednio po wysiłku fizycznym, po dłuższym oglądaniu programów telewizyjnych, czy bezpośrednio po posiłku, a pomieszczenie często wietrzone.

Bezpieczeństwo w sieci

Drodzy Rodzice – Internet to jedno z najważniejszych mediów zwłaszcza dzisiaj, gdy w dobie pandemii będziemy z niego korzystać, by uczyć się na odległość. W procesie tym szczególnie ważną rolę odgrywają rodzice i opiekunowie najmłodszych, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami w zakresie korzystania z Internetu.

 1.  Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem: razem z dzieckiem poszukajcie ciekawych i przyjaznych dzieciom i młodzieży stron, zapoznajcie się z ofertą szkoły i innymi stronami zaproponowanymi przez MEN.
 2.  Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie: powiedz, co można i czego nie wolno robić, w co można wierzyć, a na co należy uważać.
 3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku pozyskiwania przyjaciół w Internecie, o konieczności umawiania się z nieznajomymi tylko w obecności dorosłych.
 4.  Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci, ponieważ nie wszystkie są wiarygodne.
 5.  Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka, które popełniło błędy, bo tylko wtedy przyjdzie do ciebie ze swoimi problemami.
 6.  Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko, sposoby nauczania online, z których korzysta szkoła. Przyglądaj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Ustalcie wspólnie zasady pracy z komputerem i Internetem – czas korzystania, przerwy .
 7.  Pamiętaj o zainstalowaniu programu filtrującego szkodliwe treści i aktualizowaniu pakietu bezpieczeństwa na Twoim komputerze.