Z radością informujemy, że nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica”, którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego w roku szkolnym 2019/2020 zostały zakupione dla szkoły monitory interaktywne. Ponadto w ramach programu „Aktywna tablica” grono pedagogiczne uczestniczyło w szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod i środków nauczania. Stosowane narzędzia interaktywne stanowią niezastąpione wzbogacenie procesu edukacyjnego.

W celu wymiany doświadczeń i współpracy nauczyciele opracowali scenariusze zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Ewa Kalus